Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji spletne trgovine KUBUSTORE so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1).
S spletno trgovino KUBUSTORE upravlja družba Kubus-interier d.o.o., Rimska ulica 23, 1000 Ljubljana,mat. št.: 5932149, davčna št.: SI80314775, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: prodajalec).
Uporaba spletnih strani prodajalca je pogojena s temi splošnimi pogoji poslovanja, kot tudi z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo oziroma oddajo spletnega naročila uporabniki izrecno soglašajo z njihovo vsebino in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem ter potrjujejo, da so sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila, pri čemer je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine KUBUSTORE pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Opredelitev pojmov
• UPORABNIK je vsaka fizična in pravna oseba ter vse fizične osebe, ki v imenu pravne osebe uporabljajo spletno trgovino KUBUSTORE. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki ga nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija uporabnika je možna tudi med postopkom nakupa.
• PRODAJALEC je družba Kubus-interier d.o.o., ki na svoji spletni strani opravlja dejavnost spletne trgovine.
• ARTIKLI so izdelki oziroma produkti, ki jih v spletni trgovini ponuja prodajalec.

Prijava
Uporabnik se obvezuje, da se ne poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo spletne trgovine pod imenom tretje osebe.
Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na kubustore@kubus-interier.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena najkasneje v treh delovnih dneh, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

Dostopnost informacij
Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
1. podatke o podjetju prodajalca (ime in sedež podjetja, matična številka),
2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
7. način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
8. časovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Uporaba
Uporabnik sme uporabljati spletne strani prodajalca, storitve in podatke na njih, le za namene, za katere je le-ta namenjena. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh - bodisi ročno bodisi programsko, "vdiranje v program", ipd.
Uporabnik se obveže, da spletne strani prodajalca ne bo uporabljal zlonamerno. Prodajalec ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega internetnega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali spletne strani prodajalca ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme prodajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo, odvezi uporabniško ime in geslo ter onemogočiti dostop do spletne strani, dokler kršitev ni odpravljena.

Naročilo
Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.
Prodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.

Načini plačila
Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:
• z gotovino ob prevzemu, pri čemer si prodajalec ob posameznih naročilih pridržuje pravico zahtevati predplačilo z nakazilom na račun prodajalca po ponudbi / predračunu.
• z nakazilom na račun prodajalca po ponudbi/predračunu.
• Pri osebnem dvigu je možno le plačilo po predračunu

Račun
Prodajalec po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru osebnega prevzema prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne bo upošteval.

Cene
Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Postopek nakupa
1. Naročilo
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Prodajalec nato naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.
Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču oziroma je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca, slednji ni odgovoren za morebitno zamudo pri dobavi.
Prek elektronske pošte prodajalec kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.
2. Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem
Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Prodajalec v omenjenem sporočilu pouči kupca tudi o politiki odstopa od pogodbe, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.
V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 00386 1 426 90 15 ali po e-mailu na naslov kubustore@kubus-interier.si.
Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je artikel že pripravljen na prevzem), pa kupec prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči prek zgoraj omenjene telefonske številke ali po zgornjem e-mailu. V obeh primerih pa morebitne dodatne stroške preklica naročila nosi kupec.

Pravne osebe
Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe (potrošnike), le da mora pravna oseba izbrati opcijo »račun na podjetje« in hkrati tudi potrditi strinjanje s temi splošnimi pogoji.
V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika glede na fizične osebe (potrošnike) je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih. Pravne osebe pa nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).
Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo ti Splošni pogoji poslovanja, z razliko od zgoraj navedene možnosti odstopa od pogodbe.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe
Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.
Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: kubustore@kubus-interier.si
V primeru odstopa od pogodbe potrošnik na lastne stroške prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: Rimska ulica 23, 1000 Ljubljana ali ga osebno prinese na naslov prodajalca.
Vrnitev prejetih artiklov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.
Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.
Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določbe ZVPot.

Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Stvarna napaka
Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Kupec kot potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. V obvestilu o napaki mora natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Za ostale pravice in obveznosti v zvezi s stvarnimi napakami se neposredno uporabljajo določbe ZVPot in Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).

Dostava
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk prodajalca sta DPD in Pošta Slovenije, vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita osebnih podatkov
Prodajalec je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe spletne trgovine KUBUSTORE. Prodajalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil osebne podatke uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb.
Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.
Prodajalec za čas registracije hrani naslednje podatke o uporabnikih: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s prodajalcem.
Prodajalec navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno za komunikacijo z uporabnikom.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Komunikacija
Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.
Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:
• jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
• pošiljatelj bo jasno razviden,
• različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
• jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
• željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.
Oglasna sporočila prodajalca bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Omejitev odgovornosti
Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Uporabnik uporablja podatke na prodajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na prodajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh prodajalca.
Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.
Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.
Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Povezave na druge spletne strani
Nekatere povezave s spletnih strani prodajalca lahko vodijo na druge spletne strani, ki jih prodajalec ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Prodajalec ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani prodajalca in ne pomenijo nobenih povezav med prodajalcem in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

Avtorske pravice
Vse avtorske pravice na spletni strani trgovine (vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) so izključna lastnina prodajalca.

Končne določbe
Prodajalec lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja uporabnikov.
Ti splošni pogoji veljajo od 01. 02. 2019.